Ferroamp

Ferroamp är en smart systemlösning med en central -EnergyHub. Omvandlingen mellan elnät och likströmsnät sker i EnergyHub på en plats och det självreglerade nätet, DC Nanogrid, kopplar samman enheterna.

Skalbarheten i systemet kan enkelt anpassas till alla effektbehov, från villor till stora kommersiella fastigheter.

Kontakta oss för mer information om vad vi kan göra för dig.